Informatie bijeenkomst gemeente Roosendaal 23 januari 2012

Geeft hier uw reactie op de informatiebijeenkomst van de gemeente Roosendaal m.b.t. het komende Zelfbeheer Sportaccommodaties van 23 januari 2012 !

Comments (4)

 • Take E. Pot

  Take E. Pot

  22 February 2012 at 18:14 |
  Gisteren ging de infobijeenkomst goed. Zoals de wethouder al zei, hebben we nu alle duidelijkheid ? Nee. Maar de projectaanpak is wel helder en nu moet de projectgroep op korte termijn met concrete resultaten komen. De verenigingen willen snel weten wat het ze jaarlijks kost en welke extra inspanningen ze moeten leveren voor zelfbeheer. Vrijwilligers is en wordt een belangrijk randvoorwaardelijk thema: daar moeten we in het project ook aandacht aan schenken. Ook het mandaat van de sportvertegenwoordigers in de Projectgroep zal in hun achterban goed en met consensus doorsproken moeten worden. De RVF gaat dat 30 januari a.s. ook doen. Take E. Pot, secretaris RVF
 • Gé Bom, penningmeester SHV-Boosters

  Gé Bom, penningmeester SHV-Boosters

  27 February 2012 at 07:58 |
  Het was vooral een informatieve bijeenkomst zonder echt duidelijke uitspraken. Uitzondering: het zal transparant blijven en de verenigingen worden niet aan hun lot overgelaten. Hopelijk geeft de politiek de wethouder de gelegenheid om dat waar te maken. Wij zijn er graag bij de 30e. Gé Bom, penningmeester SHV-Boosters
 • Jos Gommers Alliance

  Jos Gommers Alliance

  27 February 2012 at 08:01 |
  De bijeenkomst van gisteravond had voor mij persoonlijk weinig toegevoegde waarde. Wel ben ik blij met de toezegging van Toine Theunis, dat het een ‘open proces’ wordt.

  Dat wil zeggen: ‘… er gaat bezuinigd worden, het totaalbedrag staat vast, maar de invulling is ter discussie…’ .

  Beide presentaties vond ik, jammer genoeg, weinig inspirerend. De meneer van IBOR Advies had beter gepast in een later stadium van dit proces;

  de presentatie uit Wijchen was meer technisch van aard. Duidelijk werd, dat Wijchen de mooiste en modernste apparatuur heeft en veel steun vanuit de gemeente.

  Ik heb de plenaire discussie na de pauze niet meegemaakt, dus over dat onderdeel kan ik niet oordelen.

  Gezien de grote belangstelling is het wel het belangrijkste onderwerp dat de Roosendaalse sportverenigingen bezighoudt!

  Goed om gisteren een stand van zaken te krijgen, maar nog steeds weten we niet hoe de maatregelen van de gemeente in de praktijk uitpakken.

  M.a.w. krijgen we een tikje of een mokerslag?
 • DVO'60

  DVO'60

  27 February 2012 at 08:05 |
  DV0 60 informeert alle leden via de DVO 60 nieuwsbrief over de ontwikkelingen betreffende bezuinigingen . Wij hebben de leden ook op de hoogte gebracht dat de contributie omhoog zal gaan en wij gaan een campagne starten om meer vrijwilligers te hebben.

  Uitleg van Wychen was zeer duidelijk , wij vragen ons alleen af of dit ook in de Gemeente Roosendaal kan.

  Ook is DVO 60 erg benieuwd hoe men omgaat met de materialen zoals ; Machines - Licht -

  sproei-instanties en wat te denken van het groen onderhoud.

  We hopen dat hier wel een bedrag voor wordt gereserveerd en dat straks niet alles ten laste gaat komen voor de clubs.

  Met de voorgestelde onderhandelingen kan DVO 60 zich in vinden maar wij vragen ons wel af

  Komt er een 0 meting van de Gemeente beterffende de velden/accomodatie.

  Zo ja , wanneer.

  Wij zijn er van overtuigd dat we voor moeilijke tijden komen te staan alleen we zullen keihard moeten samenwerken om alles goed te laten verlopen.

Leave a comment

You are commenting as guest.

You are here: Home Forum Informatie Bijeenkomst Gemeente Roosendaal