11April

Agenda Vergadering Projectgroep Zelfbeheer 3 april 2012

 Agenda vergadering projectgroep Transitie Zelfbeheer Sportaccommodaties

3 april 2012 / 10.00 – 12.00 uur, Stadskantoor kamer 087 

1.Opening

2.Mededelingen + ingekomen stukken

3.Verslag 28 februari 2012/Actielijst (bijgevoegd)

4.Projectplanning (bijgevoegd)

5.Stand-van-zaken

-     IK-Sportscan (Corné) (bijgevoegd)

-     Inventarisatie praktijkvoorbeelden beheermodellen (Japke en Martijn)

-     Roosendaals beheermodel (Take)

-     Seminar (Take)

-     Kwaliteitsonderzoek velden (Jac)

-     Kwaliteitsonderzoek gebouwen (Martijn)

-     Capaciteitsonderzoek 2020 (Jürgen)

-     Algemene lijst onderhoud sportaccommodaties huidige verdeling (bijgevoegd)

6.Communicatie

 7.Rondvraag

 8.Sluiting

Posted in Project Zelfbeheer

Comments (0)

Leave a comment

You are commenting as guest.

You are here: Home Project Zelfbeheer Agenda Vergadering Projectgroep Zelfbeheer 3 april 2012