05January

Informatiebijeenkomst

Maandag 23 januari (aanvang inloop19.30 uur, Oude Raadhuis) is er een informatiebijeenkomst georganiseerd met betrekking tot Zelfbeheer Sportaccommodaties voor de sportverenigingen uit de gemeente Roosendaal

1. Opening

   2. Intro door wethouder Theunis: Agenda van Roosendaal

   3. Project Transitie Sportaccommodaties

   4. Voorbeelden zelfbeheer sportaccommodaties uit de praktijk (door inleiders Wim Glaap en    Cees Jansen)

   5. Discussie (in groepen + plenaire afsluiting): de Roosendaalse praktijk

   6. Sluiting

Posted in Project Zelfbeheer

Comments (0)

Leave a comment

You are commenting as guest.

You are here: Home Project Zelfbeheer Informatiebijeenkomst