13March

Planning Scans verenigingen, velden en gebouwen

planning scans

Vanaf 13 maart is gestart  met de scans in het kader van het project zelfbeheer: doelstelling van alle scans is een goed beeld te krijgen van de huidige situaties van de verenigingen, de gebouwen en de velden en te inventariseren waar achterstand en/of specifieke situaties of problemen zijn. Vandaag starten zoals Jac de Groot vorige week in zijn mail heeft aangekondigd de veld scans. Ook de zgn IK sport scan gaat snel van start en daar zal CornĂ© Boot van SportService NoordBrabant afspraken over maken. De gebouwenscans zullen vanaf mei a.s. plaatsvinden. Bijgevoegd is de huidige planning van de scans en andere activiteiten in het kader van het project Zelfbeheer. De laatste versies daarvan zijn te vinden op de site van de gemeente Roosendaal http://www.roosendaal.nl/zelfbeheersportaccommodaties   en hier op de site van de RVF bij documenten

Posted in Project Zelfbeheer

Comments (0)

Leave a comment

You are commenting as guest.

You are here: Home Project Zelfbeheer Planning Scans verenigingen, velden en gebouwen